Skip to content

Vapaa ajattelija?

January 25, 2010

On mielenkiintoista seurata mitä reaktioita henkilökuvani Turun sanomissa (16.1.) on aiheuttanut. Odotettuun tyyliin seutukuntani hallinnollinen ja kristitty sisäpiiri on rivien välissä jälleen tuohtunut – enhän vastaa heidän ihannettaan hiljaisesta ja kuuliaisesta seurakuntalampaasta.

Itselleni on täysin sama mihin ystäväni, tuttuni, työtoverini tai naapurini uskovat. Kyse on uskonnonvapaudesta ja suvaitsevaisuudesta, sekä kunkin yksilön omista valinnoista ja näkemyksistä hyvän elämän ja eheän tasapainon saavuttamiseksi. Olen viime vuosina kuitenkin törmännyt kerta toisensa jälkeen vastakkaiseen asenteeseen kristittyjen kansalaisten suunnalta. Mistä moinen ennakkoluulo?

Itseeni kohdistuen kyse ei kaiketi ole suoranaisesta syrjinnästä tai uskonnonvapauden rajoittamisesta, vaan siitä jatkuvasta hiljaisesta tunteesta ja tiedosta että monet elämääni jossain taustalla vaikuttavat ihmiset eivät ymmärrä eivätkä hyväksy muita kuin oman maailmankatsomuksensa ja totuutensa. Todistamani henkinen rajoittuneisuus ja vihjaileva ylimielisyys luovat minussa yhä uudestaan ja uudestaan vilpittömän epäuskoista turhautumista, ärtynyttä huvittuneisuutta, sekä lujittavat tahtoani kamppailla arkisen vapauden ja tasa-arvon puolesta. Ketä ja mitä minä oikein muka uhkaan?

Kirkkolain uudistus vuodelta 1993 ja hallitusmuodon perusoikeusuudistus vuodelta 1995 muodostavat nykyisen uskonnonvapauden perustan. Onkin mielestäni kertakaikkisen ihmeellistä, että vaikkapa taloudellisia ja koulutuspoliittisia päätöksiä tehdään tai vähintäänkin valmistellaan pienissä epävirallisissa intressiryhmissä, joiden identiteetin yhtenä kivijalkana toimii nurkkakuntainen kristillisyys. Jos taas olet tunnustuksellisesti eri maata, kuulut silmälläpidettävien ja epäluotettavien toimijoiden joukkoon ilman äänivaltaa.

Turun sanomien artikkeli esitteli lyhyesti maailmankatsomuksellisen ajatteluni perusteita, tuoden myös esille yhteiskuntakriittisyyteni. Kyse oli henkilökuvasta, joka omalla pienellä panoksellaan antoi toivoni mukaan jotain myös julkiseen arvokeskusteluun. Ilmeisesti on kuitenkin tahoja jotka haluaisivat unohtaa uskonnonvapauden käsitteen, vaientaa yhteisönsä soraäänet, sekä hiljentää julkiset puheenvuorot yhden totuuden yksiääniseksi kuiskeeksi. Toivon olevani väärässä.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: