Skip to content

Tulevaisuus todellakin on kulttuurin

March 24, 2010

Kulttuuriministeri Stefan Wallin kirjoitti tänä aamuna (24.3.) Turun Sanomien kolumnissaan, että “tulevaisuus on kulttuurin”. Perusteluiksi hän mainitsi mm. valtion 30 prosenttia kasvaneen kulttuuribudjetin ja yhdeksi merkiksi kulttuurin kasvavasta asemasta opetusministeriön vappuna virallistuvan uuden nimen opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ministeri Wallin on oikeassa, sillä kuten hän itsekin toteaa, “aineeton, ekologinen ja eettinen kulutus sekä kulttuurin kulutus ovat kansainvälisestikin kasvavia trendejä”. Hän myös oivaltavasti viittaa nykyajan elämyksellisyyttä korostavaan elämäntapaan, kiireettömyyden arvostukseen ja leppoisteluun.

Muinaistekniikan koulutuksen kannalta erityisen mielenkiintoinen on ministeri Wallinin mainitsema tuore nuorisobarometri, jonka mukaan “nuorten keskuudessa kulttuurin harrastus ja arvostus ovat selvästi voimistuneet”, samoin kuin “luoville aloille hakeutuminen on suosittua”. Kulttuurialoihin lukeutuvan muinaistekniikan koulutus elää kuitenkin tienhaarassa – matkalla joko hautaansa tai muuten epävarmaan tulevaisuuteen. Tätä kirjoittaessani ei ole vielä tiedossa onko Loimaan seudun koulutuskuntayhtymä tehnyt myönteisen vai kielteisen päätöksen jatkaa Raision seudun koulutuskuntayhtymän Mynämäellä tappamaa muinaistekniikan koulutusta. Niin tai näin, mistä johtuu että eurooppalaisittain ainutlaatuista muinaistekniikan koulutusta ei ole kaikilla tahoilla ymmärretty yhdeksi tulevaisuuden menestystekijäksi? Johtuuko se siitä, että ns. luovaa taloutta on koulutuspäättäjien keskuudessa hahmotettu perinteisen teollisuuden toimintamallien pohjalta, kuten Wallin viittaa kolumnissaan? Hän korostaa, että “nyt on korkea aika ymmärtää luovan talouden ja kulttuuritoimialojen talouden oma toimintalogiikka ja kehittää sitä tältä pohjalta”.

Kuten olen jo muualla kirjoittanut, muinaistekniikka on monipuolisuutensa sekä suhdanneriippumattomuutensa ansiosta nykyaikainen menestystekijä. Sen koulutus on ollut Suomessa tuloksellista ja työllistävää, suurta yleisöä ja varsinkin nuoria kiinnostavaa, sekä kaiken aikaa uutta luovaa. Muinaistekniikka on mielestäni ihmisen ja ympäristön huomioon ottava taitajuuden tie, jota ei saa kadottaa. Koen ministeri Wallinin puhuvan samasta asiasta hänen todetessaan seuraavaa:

Kansainvälisesti ja kansallisesti kaikilla yhteiskunnan aloilla erityisen selviä voimatekijöitä ovat kestävä kulttuuri, monikulttuurisuus ja kulttuurinen moninaisuus sekä luovuus.

Tulevaisuuden menestykseen kuljetaan kahta tietä: säilyttämällä vanhaa ja arvokasta sekä kehittämällä uutta ja kiinnostavaa. Pysyvien kulttuuristen arvojen ja kulttuuriperinnön ymmärtäminen ja vaaliminen ovat uuden luomisen perusta.

Tulevaisuuden kukoistuksen menestystekijäksi nousee… kulttuurin läpäisevä vaikutus koko yhteiskunnassa: sosiaali- ja terveyssektorilla, yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoituksessa, monikulttuurisen yhteiskunnan rakentumisessa, koulutuksessa tai uusien tuotantotapojen luomisessa.

Kulttuuri-intensiteetti kasvaa kaikessa tuotannossa: tuotekehityksessä, palveluissa ja toimintakonsepteissa. Monet merkit puhuvat nyt sen puolesta, että taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallinen vaikuttavuus on vahvistumassa.

Nuoret luovat ammattilaiset ovat yrittäjyyshakuisia. Taiteen ja kulttuurin ammattilaisille on aukeamassa yhä enemmän työllistymismahdollisuuksia myös perinteisten ydinalojen ulkopuolella.

Huolimatta ministeri Wallinin visioista, toisen asteen koulutuksessa kulttuuriala on selkeästi hätää kärsimässä sillä eri koulutusyksiköt ja koulutuskuntayhtymät karsivat tai uhkaavat karsia kulttuurialan opetusta ympäri Suomea. Vaikka kaikkea kulttuurialan koulutusta ei ollakaan purkamassa, on moni menestyvä koulutuslinja saanut hävitä alueellisten koulutusstrategien reagoidessa suhdanneherkkien perinteisten teollisuusalojen alueellisiin tarpeisiin. Seuraava muutos suhdanteissa onkin sitten tehnyt lyhytjänteisen ja näköalattoman toiminnan turhaksi, samalla kun mikään ei enää tunnu palauttavan menetettyjä kulttuurialan koulutuspaikkoja.

Oma lukunsa ovat myös ne kulttuurinvastaiset koulutuspäätökset, jotka ovat perustuneet syvään tietämättömyyteen tai puhtaaseen asenteellisuuteen. Muinaistekniikan koulutuksen lopettamispäätös kuuluu valitettavasti tähän ryhmään. Voisikohan ministeri Wallin kiertää Lounais-Suomalaisissa koulutuskuntayhtymissä muistuttamassa kulttuurialan voimasta ja kansallisesta arvosta sekä menestyksen avaimista?

Lisää tietoa muinaistekniikan koulutuksesta saat lataamalla powerpoint -esityksen (7,3 MB) osoitteesta http://http://www.box.net/shared/ol0v3sfy4h (Esitys on nimestään huolimatta suomenkielinen.) Esitys on laadittu vuonna 2008, joten sen mainitsemia muinaistekniikan lopputöitä on sittemmin tullut lisää. Mitä esityksen tuloksellisuuslukuihin tulee, on tilanne edelleen aivan yhtä hyvä …ellei parempi.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: