Skip to content

Muinaistekniikkaa ei aidosti haluta Loimaalle?

March 26, 2010

Loimaan lehdessä 26.3. muinaistekniikan koulutusta kommentoinut johtava rehtori Risto Sinervo väittää, että koulutuslinjan aloittaminen Loimaan ammatti- ja aikuisopistossa vaatisi 275 900 euron investoinnit. Haluaisin kuulla mihin luku perustuu, sillä oma käsitykseni asiasta on aivan toinen. Käytännössä muinaistekniikan koulutuksen kun voisi käynnistää Loimaalla välittömästi vain muutaman tuhannen euron alkuinvestoinneilla, samalla kun käyttämättömäksi jääviä huippukalliita puuntyöstölaitteita voisi myydä muualle. Hieman mittavammat investoinnit esim. märkä- ja tulityötilojen luomiseksi voitaisiin siirtää uuden toiminnan toiselle ja osin myös kolmennelle vuodelle, eikä niidenkään yhteissumma tulisi oman arvioni mukaan ylittämään muutamaa kymmentä tuhatta euroa. Ehkä rehtori Sinervon mukaan tarkoitus olisikin rakentaa muinaistekniikalle oma työhallinsa, jonka lopulliset rakennuskustannukset tulisivat kaiken lisäksi ylittämään alkuun ilmoitetut kustannukset reippaasti. Tästähän Loimaalla on tietojeni mukaan jo kokemusta mm. logistiikkakoulutuksen hallihankkeen tiimoilta. Tai ehkä miltei kolmensadantuhannen euron madonluvuilla on viime tiistaina ollut ainoastaan tarkoitus pelästyttää Loimaan koulutuskuntayhtymän muut päättäjät muinaistekniikkakoulutukselle vastaisiksi?
 
Rehtori Sinervo mainitsee muinaistekniikkaa opiskelevien olevan aikuisia, jotka tulevat ympäri Suomea. Tämä on sikäli totta, että kaukaisimmat muinaistekniikan opiskelijat ovat tulleet toiselta puolelta maata ja jopa muista Pohjoismaista, oppilaiden ikäjakauman ollessa 16-55 vuotta. Kummastusta minussa kuitenkin herättää Sinervon ajatus siitä, että Loimaan ammatti- ja aikuisopiston pääasiallinen tehtävä on tarjota koulutuspaikkoja ainoastaan oman alueen nuorille. Kertoohan jo po. koulutusyksikön nimi siitä, että oppilaitoksen opiskelijat voivat olla myös aikuisia. On niin ikään vaikea katsoa muinaistekniikan maanlaajuisen kiinnostuksen olevan koulutukselle haitta, sijoittui se sitten minne hyvänsä. Oma arvonsa on kaiken lisäksi niillä valmistuneilla kaikenikäisillä muinaistekniikan artesaaneilla, jotka ovat jääneet koulutuspaikkakunnalleen tai lähialueille asumaan ja perustaneet siellä yrityksen tai jatkaneet opintojaan mm. arkeologian parissa Turun yliopistossa.
 
Kuten alkuperäisessä artikkelissa todetaan, Loimaa sai 15 uutta aloituspaikkaa jotka nyt menevät mitä ilmeisimmin logistiikkakoulutuksen hyväksi. Muinaistekniikan koulutuksen puolesta taistelleet ovat ilmeisesti käsittäneet jotain väärin, sillä opetusministeriöltä haetuista aloituspaikoista 10-12 oli tietojeni mukaan korvamerkitty muinaistekniikan koulutuksen aloittamiseen Loimaalla. On totta, että Loimaalle haettiin yhteensä neljääkymmentäviittä aloituspaikkaa, joista leijonanosa olisi käyetty logistiikkakoulutuksen vahvistamiseen. Haetuista paikoista saatiin vain 15, mutta tästäkin olisi riittänyt 3-5 paikkaa logistiikalle, samalla kun vetovoimainen muinaistekniikan koulutus olisi voitu Loimaalla aloittaa jo syksyllä 2010.
 
On mielenkiintoista nähdä mitä Loimaalla päätetään ensi kesäkuussa vuoden 2011 koulutuslinjojen osalta. Vaikka kiinnostus ja tahtotila muinaistekniikan koulutusta kohtaan osoittautuisikin tuolloin vahvaksi, ei tarvittavia aloituspaikkoja enää ole vaan niitä tulee hakea opetusministeriöltä uudelleen. Miten OPM siinä tapauksessa suhtautuu tilanteeseen, jossa sama koulutuskuntayhtymä hakee aloituspaikkoja samaan tarkoitukseen jo toista kertaa? Ja onko muinaistekniikan koulutusta nopeampien ja kulttuurialaa ehkä enemmän arvostavien koulutusyksiköiden kosintakilpailun jäljiltä Loimaalle enää saatavilla?

Loimaan lehden alkuperäinen artikkeli on luettavissa täällä.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: