Skip to content

Muinaistekniikan koulutus viimein turvattu?

August 11, 2010

Viime kevättalven kuluessa ja varsinkin kesän alussa on muinaistekniikan osasto käynyt keskusteluja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa koskien muinaistekniikan koulutuksen hankalaa tilannetta. Lisäksi olemme olleet yhteydessä lukuisiin kansanedustajiin.

Aktiivinen työ on tuottanut tulosta, sillä kesän alussa niin kulttuuri- kuin opetusministerikin ovat erityisavustajiensa välityksellä olleet yhteydessä Raision seudun koulutuskuntayhtymän johtoon, vaatien muinaistekniikan koulutuksen jatkamista Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistossa (entinen Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos). RASEKO on ottanut ministeriön vahvan kannanoton sen vaatimalla täydellä painoarvolla vastaan.

OKM, oppilaitoksemme ja RASEKO tulevat käymään asiaa koskevia neuvotteluita tulevan syyskuun aikana, jolloin päätetään millä tavoin muinaistekniikan koulutus jatkossa Mynämäellä toteutetaan. Erityisiä keskustelunaiheita tulevat omasta mielestäni olemaan mm. puutteelliset nahanparkitustilat, koulutuksen vaatima työrauha, jatkuvuus ja kehitysnäkymät, sekä itse koulutusmalli. Ministeriön taholta on mm. väläytelty muinaistekniikan koulutuksen muuttamista joko käsityöntekijän ammattitutkinnoksi tai käsityömestarin erityisammattitutkinnoksi.

Vaikka tämä ns. Mynämäen malli saatetaan joidenkin taholta kokea haasteelliseksi johtuen menneiden vuosien osin tunteikkaastakin paikallistason kädenväännöstä muinaistekniikan puolesta ja vastaan, on tässä kohtaa syytä kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä sen osoittamasta vahvasta tuesta, sekä RASEKOn johtoa valmiudesta lähteä tarkastelemaan muinaistekniikan koulutusasiaa puhtaalta pöydältä.

Advertisements
One Comment leave one →
  1. Leena Lehtinen permalink
    August 28, 2010 08:36

    Ministeriön asenne joka oli ainakin minulle positiivinen yllätys. Tärkeintä on nyt saada koulutus jatkumaan koska selvää on, että kaikki koulutus on jatkuvassa muutoksessa. Tärkeintä on luoda puitteet jatkuvuudelle ja riittävän selkeät ja myös tutkimukselisesti kunnianhimoiset tavoitteet, joihin myös koulutusorganisaatio voi sitoutua. Detaljit tarkentuvat ja toteutuvat sitten ajan myötä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: