Skip to content

Muinaistekninen tulevaisuus

September 13, 2010

Liittyen käynnissä olevaan keskusteluun koskien muinaistekniikan tulevaa koulutusmallia, alla linkit sekä käsityöläisen ammattitutkinnon että käsityömestarin erikoisammattitutkinnon perusteita esitteleviin dokumentteihin:

Käsityöntekijän ammattitutkinnon perusteet (Opetushallitus 2007)
Käsityömestarin erikoisammattitutkinnon perusteet (Opetushallitus 2010)

Mainittakoon, että ammattitutkintoperusteiden toinen pykälä kuvaa otsikolla “Näyttötutkintoihin valmistava koulutus” seuraavaa:

Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei muodollisesti voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin erilaisen valmistavan koulutuksen yhteydessä.

Valmistavan koulutuksen järjestäjän tulee vahvistaa opetussuunnitelma tutkintojen perusteiden mukaisesti. Koulutus ja siihen sisältyvät näytöt on jäsennettävä tutkinnon osien mukaisesti.

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavaan perustutkintoon sisältyvät yhteiset opinnot eivät ole pakollisia koulutuksessa, joka valmistaa näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon.

Erikoisammattitutkintoperusteiden kohta 1.7 toteaa saman asian.

Mitä tämä voisi tarkoittaa muinaistekniikan koulutuksen kohdalla?

Ensinnäkin, mielestäni on järjetöntä ajatella, että maassamme olisi kovin montaa ihmistä joilla on valmius osallistua em. näyttötutkintoihin ilman niitä edeltäviä perusopintoja. Poikkeuksen muodostanevat jo valmistuneet muinaistekniikan artesaanit, sekä muinaistekniikan kanssa päällekkäisyyttä omaavien eri käsityöalojen ammattilaiset.

Yllä olevasta syystä muinaistekniikan koulutuksessa tulee jatkossakin ottaa huomioon perusopintojen järjestäminen, joka nyt mahdollisesti toteutuvan uuden koulutusmallin mukaisesti olisi siis nimeltään “valmistavaa koulutusta”. Lisäksi on mielestäni selvää, että peruskoulutuksen tulee kestää vähintään vuoden, jakson ollessa luonteeltaan joka- ja kokopäiväistä työtä. Lisäksi “muinaistekniikan näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen” tulee nauttia samoista rahoituseduista kuin toisen asteen koulutuksenkin.

Mikäli kuvailemani peruskoulutusmalli ei toteudu, ei koulutukseen yksinkertaisesti riitä hakijoita – niin suosittu ja kiinnostava ala kuin onkin kyseessä. Eikö sittenkin olisi helpompaa säilyttää muinaistekniikan peruskoulutus toisen asteen koulutuksena, aivan kuten se tähänkin asti on ollut? Miksi purkaa olemassa olevaa järjestelmää, kun yhtä hyvin sitä voisi kehittää?

Tulevat neuvottelut

Ei voi kuin toivoa että ministeriö, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, sekä Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto tulevat tekemään päätöksiä joissa on myös järkeä. Tärkeät neuvottelut käydään jo lokakuun puolivälissä, eikä allekirjoittanutta (ainoana asianosaisena oppilaitoksemme jäsenenä) valitettavasti olla kutsuttu – seikka mikä ilman muuta herättää kysymyksiä…

Onko niin, että neuvotteluiden halutaan sujuvan pohjoiskorealaisen nyökyttelykonsensuksen tyyliin ilman että muinaistekniikan tulevaa koulutusmallia pohditaan avoimen asiallisesti, mielipitein mutta kiihkotta, sekä nimenomaan sitä kautta mikä on alalle ja tuleville opiskelijoille parasta? Miksi minuun ja ammattitaitooni ei luoteta?

Myönnän, että hyvään lopputulokseen on aina tarjolla monta vaihtoehtoista polkua. Täytyy kuitenkin muistaa, että harhaan johtavia reittejä on lähes väistämättä aina enemmän. Omasta mielestäni olisin kyennyt tarjoamaan tuleviin neuvotteluihin arvokkaita näkemyksiä siitä mitä kaikkea tulee huomioida pohdittaessa muinaistekniikan tulevaa koulutusmallia.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: