Skip to content

Muinaistekniikan koulutus jatkuu

October 31, 2010

Lokakuun 15. päivä Raision seudun koulutuskuntayhtymän (Raseko) johtava rehtori Matti Lehtonen esitti opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston edustajille koulutuskuntayhtymän kantana ja toiveena, että muinaistekniikan koulutusta jatkettaisiin Mynämäellä. Päätös on merkittävä askel muinaistekniikan koulutuksen turvaamisen ja kehittämisen kannalta, vieden jo vuosia jatkuneen epävarman tilanteen myönteiseen päätökseensä. Lopullinen sinetti päätökselle tullaan saamaan OPM:ltä joulukuun alkupuoleen mennessä, jolloin ministeriö toivon mukaan myöntää koulutukselle tarvittavat resurssit.

Rasekon päätös sisältää ajatuksen muinaistekniikan koulutuksen muuttamisesta kaksivuotiseksi aikuiskoulutukseksi. Kyse olisi siis yli 18 vuotiaille suunnatusta täysipäiväisestä koulutuksesta tavanomaisin oppilasetuuksin. Nuorisoasteen koulutuksesta poiketen muinaistekniikan aikuiskoulutus ei kuitenkaan sisältäisi pakollisia kieli-, matematiikka- yms. opintoja, vaan keskittyisi yksinomaan muinaistekniikkaan.

Opetusministeriön tukiessa Rasekon resurssitavoitteita, voi muinaistekniikan peruskoulutuksen jälkeen suorittaa myös muinaistekniikan kisälli ja mestaritasoiset näyttötutkinnot niihin valmistavine koulutuksineen – siis käsityöntekijän ammattitutkinnon ja/tai käsityömestarin erikoisammattitutkinnon. Se mitä tämä käytännössä tarkoittaisi, riippuu tietenkin tulevasta suunnittelutyöstä ao. tutkintoihin liittyen. Myös vanhan koulutusmallin läpikäyneet muinaistekniikan artesaanit (sekä muut soveltuvien käsityöalojen ammattilaiset) voisivat halutessaan syventää opintojaan näyttötutkintojen myötä.

Kaiken kaikkiaan nyt näyttää siis varmalta, että muinaistekniikan koulutus on turvattu, ja että sitä tullaan tulevaisuudessa kehittämään entistä paremmin opiskelijoiden ja alan tarpeita vastaavaksi. Tämä kuitenkin edellyttää vielä opetusministeriön lopullista myönteistä päätöstä, sekä riittäviä resursseja eräiden olemassa olevien työskentelyolosuhteisiin liittyvien epäkohtien korjaamiseksi. Näistä merkittävin tulee olemaan nahkatyötilojen saattaminen Mynämäellä asianmukaisiksi. Toiveena on, että ministeriö aiempien puheidensa mukaisesti osallistuu tarvittaviin kehitystoimiin erityisvaroin.

Pallo on nyt vahvasti ministeriön päädyssä kenttää ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Haluankin tässä vaiheessa kiittää kaikkia muinaistekniikan puolesta taistelleita – niin oppilaita, kollegoita kuin sivullisiakin – uskomattoman hienosta tuesta! Lisäksi haluan kiittää oman oppilaitokseni rehtoria Juha Timosta, sekä Rasekon johtoa ja varsinkin johtavaa rehtoria Matti Lehtosta kovasta työstään ja ymmärryksestään. Lopuksi kiitän sekä opetus- ja kulttuuriministeriön edustajia että useita kansanedustajia tuesta ja visionäärisestä suhtautumisesta muinaistekniikan koulutukseen. Suuri kiitos menee itseoikeutetusti myös kulttuuriministeri Stefan Wallinille, joka aikanaan toimillaan varmisti että muinaistekniikan koulutus saa ansaitsemansa huomion ja arvonannon. Myös opetusministeri Henna Virkkuselle vilpitön kiitos tuesta.

Vielä viimeinen niitti ja se oli siinä!

Advertisements
4 Comments leave one →
 1. Kristiina permalink
  February 28, 2011 09:36

  Jatkuuko koulutus todella Mynämäellä? Haluaisin hakea sitä opiskelemaan, mutta koulun sivuillakaan ei ole mainintaa, että siihen voi hakea.

  • February 28, 2011 21:50

   Jatkuu kyllä! Hakuaikaa ei vain vielä ole julkistettu, mutta itse koulutus alkaa tämän vuoden loppukesästä / syksyllä. Laitan tännekin tietoa lisää kun asiat on päätetty.

 2. November 17, 2010 10:52

  Tässähän on nyt käynyt hyvin!! Onnittelut sinulle, joka olet tehnyt suurimman työn sen eteen, että opetus Mynämäessä säilyisi. Nyt siis säilyy.

  Onnittelut siis Sinulle ja muinaistekniikkojen opeskelijoille!

  Tuula Nikala-Soiha
  Hymyilevä eläkeläinen

  • November 17, 2010 14:05

   Kiitos pitkäaikaisesta kannustuksestasi! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: