Skip to content

Vapauden harhakuva

January 1, 2011

Ben Shalom Bernanke

Vapauden harhakuva on vaarallinen tila, jonka myötä yksilöt ja kansakunnat pelaavat näennäisesti itsenäistä peliään näennäisesti omaan taskuunsa. Kun kuitenkin globaalien valtarakenteiden yltä raottaa niitä peittävää epäuutisoinnin, suoranaisen propagandan ja harhaanjohtamisen moraalitonta verhoa, paljastuu maailman todellinen tila.

Eriarvoisuus on nyt suurempaa kuin koskaan aiemmin. Koskaan ei todellisilla valtaapitävillä tahoilla ole ollut niin paljon mahdollisuuksia maailmanlaajuiseen manipulaatioon kuin nyt. Mikään ei näytä pysäyttävän planeettamme luonnon tuhoutumista. Samalla kun tieteellinen ja teknologinen kehitys näyttää lupaavan melkein mitä vain, on inhimillisen kärsimyksen ja luonnon kannalta kyse ainoastaan kehityslinjasta jonka vaikutukset laajassa mittakaavassa ylläpitävät samaa tuhon kaavaa.

Kun auttajat ovatkin riistäjiä, valtamediat viekkaasti brändätyn globaalin propagandan pää-äänenkannattajia ja vankeutta kutsutaan vapaudeksi, ainoa keino yksilön ja yhteisön todelliseen vapauteen on vapautua vapauden harhakuvasta. Vapautuminen ei tässä vaiheessa voi kuitenkaan toteutua enää vanhakantaisen vallankumouksen kautta vaikka suuressa osassa maailmaa edelleen näytelläänkin 1800-lukulaista poliittista peliä. Kyse on nimittäin vain valtatahojen sallimasta suuresta näytelmästä, jossa edustukselliset päättäjät operoivat imaginäärisellä tai parhaimmillaankin hyvin paikallisen vaikuttamisen tasolla. Kyse on samalla näytelmästä, jonka avulla lahjakkaimmat kusettajat voidaan rekrytoida valtaeliitin alemmalle kaaderitasolle – varmistamaan käynnissä olevan todellisen agendan globaalia toteutumista.

Mikä sitten on keino vapautua vapauden harhakuvasta? Vastaukseni on todellisen tiedon hankkiminen, sekä irtautuminen vanhoista ajatusmalleista. Meidän tulee pyrkiä mahdollisimman suureen omavaraisuuteen ei vain aineellisesti vaan myös henkisesti ja varautua eliitin käynnistämän romahduksen akuuttiin vaiheeseen, jolla pyritään pyyhkimään edellä mainitsemani teatteritason vallankäytön pöytä täydellisen puhtaaksi ja luomaan uusi maailmanjärjestys.

Juuri tässä piilee mahdollisuutemme, sillä romahduksen hallinta on parhaimmillaankin hyvin vaikeaa. Jokainen suuri muutos on myös suuri mahdollisuus ja mikäli riittävä määtä ihmisiä voi nousta tulevien raunioiden laidoilta esiin itsenäisinä ja kypsinä näkemään asiat siten kuin ne ovat, on ihmiskunnan tähänastisen historian suurin sota voitettu. Sota meidän kaikkien sisäisestä ja ulkoisesta vapaudesta, sota luonnon pelastamiseksi, sota ihmisyydestä.

Advertisements
2 Comments leave one →
 1. rautakyy permalink
  February 10, 2011 12:54

  On pelottavaa, miten usein demokraattisesti valitut edustajamme pakenevat päätöksiensä perusteluissa markkinavoimien näkymättömän käden taa. Kuin markkinavoimat olisivat jokin jumalainen voima, jonka edessä ihmiskunta on avuton. Kuin markkinavoimia eivät ohjailisikaan muutamat rikkaimmat ihmiset maailmassa.

  On myös pelottavaa, kuinka usein demokratia onkin sitä, että valtaan pääsee se, jolla on rikkaimmat sponsorit. Siis se joka valmiiksi ajaa kaikkein rikkaimpien asiaa. Valta näyttää demokratiassa kuuluvan sille, joka käyttää eniten rahaa mainontaan, eikä sille joka todellisuudessa edustaisi suurinta joukkoa ihmisiä.

  Pelottavaa on myös se miten herkästi “hyvinvoiva enemmistö” on valmis hylkäämään kaikkein kurjimmassa asemassa olevat.

 2. January 3, 2011 14:53

  Kyllähän tällä nykyiselläkin poltiikalla päästään täällä Suomenmaassa melko pitkälle: joka kerta kun kokoomuksen pää-äänenkannattaja avaa suunsa tämä lapsikasvoinen ketku vahvistaa käsitystä, että tuommoisella suurpääoman takapuolen nuoleskelulla ei pitkälle pötkitä, muutos on saatava aikaan. Naurattaa tämä kataislainen luonnonsuojelukin: maailma pelastuu nyt siis sillä, että Indonesian sademetsät ja idän riisipellot pannaan kasvamaan öljypalmua, että saamme luontoystävällistä polttoainetta autoihmme!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: