Skip to content

Näin haet muinaistekniikan uuteen aikuiskoulutukseen!

March 10, 2011

Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopisto järjestää 13.5.2011 klo 9-15.00 uusien opiskelijoiden haastattelu- ja valintakoetilaisuuden 15.8.2011 alkavaan aikuisten kaksivuotiseen käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon koulutukseen muinaistekniikan alalla.

Varmista osallistumisesi kirjoittamalla muinaistekniikan osaston vetäjälle Esko Rihulle sähköpostia (esko.rihu@raseko.fi), johon liität nimesi, ikäsi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Voit samalla esittää meille kysymyksiä sinua askarruttavista asioista koulutuksen suhteen.

Valintakoetilaisuus pidetään Mynämäellä muinaistekniikan osastolla, osoitteessa Vehmaantie 111, 23100 Mynämäki.

Advertisements

Vapauden harhakuva

January 1, 2011

Ben Shalom Bernanke

Vapauden harhakuva on vaarallinen tila, jonka myötä yksilöt ja kansakunnat pelaavat näennäisesti itsenäistä peliään näennäisesti omaan taskuunsa. Kun kuitenkin globaalien valtarakenteiden yltä raottaa niitä peittävää epäuutisoinnin, suoranaisen propagandan ja harhaanjohtamisen moraalitonta verhoa, paljastuu maailman todellinen tila.

Eriarvoisuus on nyt suurempaa kuin koskaan aiemmin. Koskaan ei todellisilla valtaapitävillä tahoilla ole ollut niin paljon mahdollisuuksia maailmanlaajuiseen manipulaatioon kuin nyt. Mikään ei näytä pysäyttävän planeettamme luonnon tuhoutumista. Samalla kun tieteellinen ja teknologinen kehitys näyttää lupaavan melkein mitä vain, on inhimillisen kärsimyksen ja luonnon kannalta kyse ainoastaan kehityslinjasta jonka vaikutukset laajassa mittakaavassa ylläpitävät samaa tuhon kaavaa.

Kun auttajat ovatkin riistäjiä, valtamediat viekkaasti brändätyn globaalin propagandan pää-äänenkannattajia ja vankeutta kutsutaan vapaudeksi, ainoa keino yksilön ja yhteisön todelliseen vapauteen on vapautua vapauden harhakuvasta. Vapautuminen ei tässä vaiheessa voi kuitenkaan toteutua enää vanhakantaisen vallankumouksen kautta vaikka suuressa osassa maailmaa edelleen näytelläänkin 1800-lukulaista poliittista peliä. Kyse on nimittäin vain valtatahojen sallimasta suuresta näytelmästä, jossa edustukselliset päättäjät operoivat imaginäärisellä tai parhaimmillaankin hyvin paikallisen vaikuttamisen tasolla. Kyse on samalla näytelmästä, jonka avulla lahjakkaimmat kusettajat voidaan rekrytoida valtaeliitin alemmalle kaaderitasolle – varmistamaan käynnissä olevan todellisen agendan globaalia toteutumista.

Mikä sitten on keino vapautua vapauden harhakuvasta? Vastaukseni on todellisen tiedon hankkiminen, sekä irtautuminen vanhoista ajatusmalleista. Meidän tulee pyrkiä mahdollisimman suureen omavaraisuuteen ei vain aineellisesti vaan myös henkisesti ja varautua eliitin käynnistämän romahduksen akuuttiin vaiheeseen, jolla pyritään pyyhkimään edellä mainitsemani teatteritason vallankäytön pöytä täydellisen puhtaaksi ja luomaan uusi maailmanjärjestys.

Juuri tässä piilee mahdollisuutemme, sillä romahduksen hallinta on parhaimmillaankin hyvin vaikeaa. Jokainen suuri muutos on myös suuri mahdollisuus ja mikäli riittävä määtä ihmisiä voi nousta tulevien raunioiden laidoilta esiin itsenäisinä ja kypsinä näkemään asiat siten kuin ne ovat, on ihmiskunnan tähänastisen historian suurin sota voitettu. Sota meidän kaikkien sisäisestä ja ulkoisesta vapaudesta, sota luonnon pelastamiseksi, sota ihmisyydestä.

Telemark Survival School

December 30, 2010

I just visited Torjus Gaaren´s excellent site on his bushcraft and primitive skills school. Here´s what the man himself says…

Based in one of the most traditional counties of Norway, with a low population and lots of nature, Telemark Survival School offers opportunities that few other survival schools can provide. Abundant fishing, opportunities for testing traps in practise, working with fresh skins, bones and other animal parts, trying exotic meats like, Wild Reindeer, European Beaver and Red Squirrel. Combined with intimate local knowledge and a deep passion for traditional skills, we will give you an unique experience.

Anyone interested in the subject should check it out here.

Torjus Gaaren (Copyright Torjus Gaaren 2010)

olen tilassasi…

December 25, 2010

olen tilassasi
kasvan piirisi sydämessä

olematta velkaa palvon

olet sisälläni

kuljen kupeitasi miettien…

December 25, 2010

kuljen kupeitasi
miettien

mitä salaisuuksia
pintasi alla

kuvajaiseni kadotessa kysyn
mikä on kauneutesi
syvyys?

Muinaistekniikan koulutus jatkuu

October 31, 2010

Lokakuun 15. päivä Raision seudun koulutuskuntayhtymän (Raseko) johtava rehtori Matti Lehtonen esitti opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopiston edustajille koulutuskuntayhtymän kantana ja toiveena, että muinaistekniikan koulutusta jatkettaisiin Mynämäellä. Päätös on merkittävä askel muinaistekniikan koulutuksen turvaamisen ja kehittämisen kannalta, vieden jo vuosia jatkuneen epävarman tilanteen myönteiseen päätökseensä. Lopullinen sinetti päätökselle tullaan saamaan OPM:ltä joulukuun alkupuoleen mennessä, jolloin ministeriö toivon mukaan myöntää koulutukselle tarvittavat resurssit.

Rasekon päätös sisältää ajatuksen muinaistekniikan koulutuksen muuttamisesta kaksivuotiseksi aikuiskoulutukseksi. Kyse olisi siis yli 18 vuotiaille suunnatusta täysipäiväisestä koulutuksesta tavanomaisin oppilasetuuksin. Nuorisoasteen koulutuksesta poiketen muinaistekniikan aikuiskoulutus ei kuitenkaan sisältäisi pakollisia kieli-, matematiikka- yms. opintoja, vaan keskittyisi yksinomaan muinaistekniikkaan.

Opetusministeriön tukiessa Rasekon resurssitavoitteita, voi muinaistekniikan peruskoulutuksen jälkeen suorittaa myös muinaistekniikan kisälli ja mestaritasoiset näyttötutkinnot niihin valmistavine koulutuksineen – siis käsityöntekijän ammattitutkinnon ja/tai käsityömestarin erikoisammattitutkinnon. Se mitä tämä käytännössä tarkoittaisi, riippuu tietenkin tulevasta suunnittelutyöstä ao. tutkintoihin liittyen. Myös vanhan koulutusmallin läpikäyneet muinaistekniikan artesaanit (sekä muut soveltuvien käsityöalojen ammattilaiset) voisivat halutessaan syventää opintojaan näyttötutkintojen myötä.

Kaiken kaikkiaan nyt näyttää siis varmalta, että muinaistekniikan koulutus on turvattu, ja että sitä tullaan tulevaisuudessa kehittämään entistä paremmin opiskelijoiden ja alan tarpeita vastaavaksi. Tämä kuitenkin edellyttää vielä opetusministeriön lopullista myönteistä päätöstä, sekä riittäviä resursseja eräiden olemassa olevien työskentelyolosuhteisiin liittyvien epäkohtien korjaamiseksi. Näistä merkittävin tulee olemaan nahkatyötilojen saattaminen Mynämäellä asianmukaisiksi. Toiveena on, että ministeriö aiempien puheidensa mukaisesti osallistuu tarvittaviin kehitystoimiin erityisvaroin.

Pallo on nyt vahvasti ministeriön päädyssä kenttää ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Haluankin tässä vaiheessa kiittää kaikkia muinaistekniikan puolesta taistelleita – niin oppilaita, kollegoita kuin sivullisiakin – uskomattoman hienosta tuesta! Lisäksi haluan kiittää oman oppilaitokseni rehtoria Juha Timosta, sekä Rasekon johtoa ja varsinkin johtavaa rehtoria Matti Lehtosta kovasta työstään ja ymmärryksestään. Lopuksi kiitän sekä opetus- ja kulttuuriministeriön edustajia että useita kansanedustajia tuesta ja visionäärisestä suhtautumisesta muinaistekniikan koulutukseen. Suuri kiitos menee itseoikeutetusti myös kulttuuriministeri Stefan Wallinille, joka aikanaan toimillaan varmisti että muinaistekniikan koulutus saa ansaitsemansa huomion ja arvonannon. Myös opetusministeri Henna Virkkuselle vilpitön kiitos tuesta.

Vielä viimeinen niitti ja se oli siinä!

Juoksa – The Sámi Bow

October 25, 2010

Juoksa bows made during the last juoksa building course at  the Sámi Education Institute (Sámi oahpahasguovddáš) have now received a fantastic venue for everyone to see! To see the bows, please visit Siida – a central meeting place in Inari, the heart of the Sámi Area in Finland.

Siida itself is a window on Sámi culture and the diverse nature of Northern Lapland. At Siida, you can acquaint yourself with changing exhibitions on culture, art and nature throughout the year.

Already the ancient Romans knew about the Phinnoi, the people that hunted with arrowheads made from bone. The Scandinavian historical sources from the Middle Ages praise the archery skills of the Sámi as well as their strong bows which a Norwegian “could not string”. The North Sámi called this bow juoksa. A boy turned into a man when he was able to string the bow. At that point, he also had to start paying taxes. Organiser: Sámi Museum

More information on the exhibition here.